top of page
현대위아 2012년식 2테이블 탭핑센터 I-CUT380TD

현대위아 2012년식 2테이블 탭핑센터 I-CUT380TD

1) 모델명 : I-CUT380TD (2테이블 탭핑센터 BT30) 2대 (개별판매가능)  

 

2) 메이커 : 현대위아    

 

3) 년식 : 2012년식  

 

4) 사양

    12000RPM, BT30, ATC14본, 에어콘, 지그배관(유압), 지그부조작반, 유압유니트   

 

5) 가격    

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page