top of page
현대위아 2007년 12인치 기어타입 CNC선반 SKT250

현대위아 2007년 12인치 기어타입 CNC선반 SKT250

1) 모델명 : SKT250 (CNC선반 기어타입)       

 

2) 메이커 : 현대위아       

 

3) 년식 : 2007년 

 

4) 사양

     12인치척부착, 큐셋터, 2단 기어타입, 주축베어링 교체완료  

 

5) 가격     

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page