top of page
현대위아 2002년 10인치 롱타입CNC선반 SKT28L

현대위아 2002년 10인치 롱타입CNC선반 SKT28L

1) 모델명 : SKT28L (10인치 롱타입 CNC선반)      

 

2) 메이커 : 현대위아      

 

3) 년식 : 2002년 12월

 

4) 사양 : 12인치척부착, 큐셋터, 자동심압대(프로그래머블), 칩컨베어, 화낙    

 

5) 가격    

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page